CSKH: 028 6295 5355 

STT Tên SP Hình Ảnh Màu sắc Size Số Lượng Giá Tổng Thao Tác